ROSA MULTIMEDIA
výroba audiovizuálních děl

Sami a nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi realizujeme všechny produkční a postprodukční práce při výrobě videofilmů a multimediálních CD/DVD, včetně výroby cizojazyčných mutací apod. Klientovi navrhneme technologický postup výroby videofilmů a CD-ROM, odpovídající nejlépe jeho finančním možnostem i využití produktů.